In 1949 is de Historische Vereniging ‘Het Land van Brederode’ opgericht. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen van…

In februari 2015 is het Regiokoor gestart. Ze richten zich meer op Chr. uitgebreidere stukken.

Dansvereniging Elan heeft als doel het bevorderen van de dans in al haar verschijningsvormen. We geven daarom liever geen dansstijl aan die onze vereniging omschrijft. Wel staan we duidelijk voor kwaliteit. Alle lessen worden gegeven door ervaren (gecertificeerde) docenten.

De Historische Vereniging Leerdam is op 17 november 1980 opgericht en stelt zich ten doel de kennis en belangstelling voor de geschiedenis van de voormalige gemeente Leerdam (sinds 1 januari 2019 behorend bij de Gemeente Vijfheerenlanden) en zijn bewoners te bevorderen.

Zij heeft als werkgebied het oude graafschap Leerdam (t.w. de kernen Leerdam en Schoonrewoerd) en de later aan de gemeente toegevoegde kernen Oosterwijk en Kedichem.

. Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen.

Jaarlijks worden er diverse concerten zowel in als buiten Vianen gegeven. Daarnaast doet de vereniging mee aan muziekconcoursen, festivals om het muzikale niveau omhoog te brengen en te toetsen. Tevens worden er diverse activiteiten voor de leden georganiseerd.