Bibliotheek Lek en IJssel bieden inwoners vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur, zodat zij bewust, kritisch en actief deel kunnen nemen aan de maatschappij.