CmK

CmK

Cultuureducatie geeft ruimte voor groei in Vijfheerenlanden

Zo begon de presentatie van het CmK-3 plan voor 2021-2024. De komende 4 jaar worden de gelden uit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) ingezet om te zorgen dat die groei er ook echt komt in de Vijfheerenlanden. Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

  1. Verdere visie-ontwikkeling en borging t.a.v. cultuureducatie en vergroting van draagvlak binnen de scholen.
  2. Kennisontwikkeling van de cultuurcoaches bij begeleiding van scholen.
  3. Ontwikkeling van een basisprogramma voor enerzijds kunsteducatie door professionals, anderzijds cultuur – en erfgoededucatie in relatie met de directe omgeving.
  4. Vergroting van het draagvlak bij teams voor cultuureducatie.
  5. Versterking van het onderwijs via cultuureducatie gericht op inclusie en vergroting van kansengelijkheid.
  6. Kennisontwikkeling t.a.v. de mogelijkheid tot integreren van cultuureducatie met andere vakken bij de cultuurcoaches, bij ICC’ers , bij kunstvakdocenten en bij educatief medewerkers.
  7. Vergroting van de handelingsbekwaamheid van leerkrachten t.a.v. cultuureducatie.
  8. Versterking van het muziekonderwijs in samenwerking met de plaatselijke muziekverenigingen en -scholen, zowel binnen- als buitenschools.
  9. Versterking van het onderwijs van expressieve vormen spel, dans en theater in samenwerking met de regionale theaters: Kerntheater en LINK, zowel binnen- als buitenschools.
  10. Versterking van het beeldende onderwijs in samenwerking met De Kunstplaats, de musea en kunstvakdocenten beeldend, zowel binnen- als buitenschools.

Met elkaar gaan we de komende jaren aan de slag om de bovenstaande punten vorm te geven en ervoor te zorgen dat cultuureducatie ruimte geeft voor groei!