Erfgoedleerlijn Spoorzoekers

Erfgoedleerlijn Spoorzoekers

Ga met de leerlingen op zoek naar hun sporen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met de erfgoedleerlijn Spoorzoekers leren kinderen vanaf groep 1 hoe hun omgeving eruit ziet én zag in familieverbanden, in voorwerpen, in de vergelijking van toen met nu, in gebouwen en landschap en natuurlijk feesten en gewoonten. Dat begint klein en om de hoek van de schooldeur en dat waaiert langzamerhand uit tot op en over de grenzen van de Alblasserwaard-Vijfheerlanden.

De lessen zijn betekenisvol, waarbij de leerling het (lokale) erfgoed daadwerkelijk kan ervaren en onderzoeken en er zijn mening over kan vormen. Dit via leskisten, interactieve rondleidingen, digitale lesbrieven, etc. Zowel materieel als immaterieel erfgoed komt aan bod met aandacht voor de diversiteit van de leerlingen.

De gehele leerlijn met lesbeschrijvingen, bijlagen, werkbladen en antwoordenbladen is terug te vinden in een digitale lesomgeving. Hiervoor krijgen deelnemende scholen een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen.

De lessen zijn zoveel mogelijk lesvervangend en/of vakoverstijgend. De cultuurcoach zal samen met de het team gaan kijken hoe de lessen zijn in te passen. Daarnaast zal er uitleg zijn over hoe je digitale lesomgeving gebruikt en hoe de coördinatie van bezoeken en kunstvakdocenten verloopt. Het team zal ook gratis de enthousiasmerende training ‘Erfgoedwijsheid’ krijgen.

De lesplannen bestaan per onderwerp meestal uit 3, maximaal 4 lessen. Als per thema minimaal één lesplan wordt uitgevoerd per bouw, wordt voldaan aan de leerdoelen. Het meeste haal je er natuurlijk uit door de gehele leerlijn te volgen.

Voor schooljaren 2021 t/m 2023 kan de school zich aanmelden bij de Cultuurcoaches.

Kosten: € 2,85 per leerling.

Voor meer informatie en een overzicht van alle lessen kun je de onderstaande flyer Erfgoedleerlijn Spoorzoekers downloaden en de introductiefilm bekijken.