Verder zoeken naar sporen in Vijfheerenlanden

Verder zoeken naar sporen in Vijfheerenlanden

Een aanvulling op het programma Cultuurzoekers.

Ga met de leerlingen op zoek naar hun sporen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met de erfgoedleerlijn ‘Verder zoeken naar sporen in Vijfheerenlanden’ leren kinderen vanaf groep 1 hoe hun omgeving eruit ziet én zag in familieverbanden, in voorwerpen, in de vergelijking van toen met nu, in gebouwen en landschap en natuurlijk feesten en gewoonten. Dat begint klein en om de hoek van de schooldeur en dat waaiert langzamerhand uit tot op en over de grenzen van Alblasserwaard-Vijfheerlanden.

De lessen zijn betekenisvol, waarbij de leerling het (lokale) erfgoed daadwerkelijk kan ervaren en onderzoeken en er zijn mening over kan vormen. Dit via leskisten, interactieve rondleidingen, digitale lesbrieven, etc. Zowel materieel als immaterieel erfgoed komt aan bod met aandacht voor de diversiteit van de leerlingen.

De gehele leerlijn met lesbeschrijvingen, bijlagen, werkbladen en antwoordenbladen is terug te vinden in een digitale lesomgeving. Hiervoor krijgen deelnemende scholen een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen.

De lessen zijn zoveel mogelijk lesvervangend en/of vakoverstijgend. De cultuurcoach zal samen met de het team gaan kijken hoe de lessen zijn in te passen. Daarnaast zal er uitleg zijn over hoe je digitale lesomgeving gebruikt.

De lesplannen bestaan per onderwerp meestal uit 3, maximaal 4 lessen. Als per thema minimaal één lesplan wordt uitgevoerd per bouw, wordt voldaan aan de leerdoelen.

Voor schooljaar 2023-2024 kan de school zich aanmelden bij de cultuurcoaches, alleen in combinatie met het programma Cultuurzoekers.

Kosten: € 2,90 per leerling.

Voor meer informatie en een overzicht van alle lessen ‘Verder zoeken naar sporen in Vijfheerenlanden’ kun je de onderstaande flyer Erfgoedleerlijn Spoorzoekers downloaden en de introductiefilm bekijken.