Vakantieactiviteiten

Vakantieactiviteiten

In de weken van de schoolvakanties dat de BSO geopend is, bieden de cultuurcoaches activiteiten van 1 à 2 uur aan. Dit kunnen workshops zijn die door de cultuurcoaches zelf worden gegeven of een kunst- / cultuuraanbieder wordt ingezet.

De schoolvakanties zijn bij uitstek geschikt om cultuuractiviteiten te laten aansluiten bij een bepaald thema en er kan over een langere periode aan een project worden gewerkt. Ook is er de mogelijkheid om alleen materialen op de groep te laten komen, bijv. techniekkisten. De kinderen kunnen dan de hele week van de materialen in deze kisten gebruik maken. Een bezoek aan een museum, moskee, molen etc. behoort eveneens tot de mogelijkheden. De lokale instellingen ontvangen de kinderen graag voor het geven van een rondleiding of een workshop.

Ook al zin om aan slag te gaan met de activiteitenplanning voor de vakanties en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met de cultuurcoaches.