Terug
SBO De Brug, Vianen

SBO De Brug, Vianen

Op onze school werken we met kinderen die door moeilijkheden in hun ontwikkeling zijn aangewezen op extra ondersteuning.  De basis voor ons onderwijs is veiligheid voor kinderen en leerkrachten.  Vanuit deze basis werken wij aan een optimale didactische en pedagogische ontwikkeling.

Wij handelen vanuit:

Een pedagogische opdracht: alle leerlingen en medewerkers hebben recht op een veilig leer- en werkklimaat.
Een onderwijskundige opdracht: alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs. 
Een maatschappelijke opdracht: de school ontwikkelt en stimuleert waarde(n)vol burgerschap.
Een levensbeschouwelijke opdracht: geloof, hoop en liefde zijn leidend in ons doen en laten.

Ons motto is:

Voor ons is passend heel gewoon.

De Brug is een van de scholen van de Stichting Fluenta. 
De stichting hanteert het motto: ‘Geloof in de toekomst’.
Fluenta staat voor verbinden, verwonderen en verantwoorden.