Terug
Samenwerkingsschool De Regenboog, Everdingen

Samenwerkingsschool De Regenboog, Everdingen

Basisschool “De Regenboog” is op 1 augustus 1994 ontstaan uit een fusie van de interconfessionele basisschool “De Driesprong” en de openbare basisschool “De Graaf Florisschool”.

Onze school is een “brede samenwerkingsschool”. Dat wil zeggen dat bestuur, ouders / verzorgers, team en kinderen de uitdaging aangaan om vanuit ieders eigen godsdienstige of andere levensovertuiging gestalte te geven aan een schoolgemeenschap, waarin kinderen en volwassenen van verschillende identiteit zich thuis voelen. Dat willen wij tot uitdrukking brengen in de dagelijkse praktijk.

Onze missie is verbeeld in onderstaand gedicht. Dit gedicht staat op een grote spiegel die hangt op een zeer centrale plek in de school. Een plek waar elk kind in de spiegel kan kijken. Waar het kind kan lezen en zien dat hij/zij ertoe doet, dat het kind een plek heeft bij ons op De Regenboog.

Heb je ooit een diamant gezien?
Wat een kleuren!
Wat een flonkering.
Weet je,
die diamant koop je niet.
Die diamant zijn wij.
De één rekent als
een computer,
een ander tekent
als Rembrandt.
Weer een ander is goed in taal,
kan fijn vertellen.
En sommigen kunnen grappig zijn
of anderen behulpzaam.
Zo heeft ieder zijn eigen kleur,
zijn eigen schittering.
Voeg dat eens bij elkaar
en je krijgt
de mooiste diamant:
een levende!