Terug
PCBS De Rank, Vianen

PCBS De Rank, Vianen

Ons MOTTO is:

De Rank leeft, leert, ontwikkelt en bruist!

De Rank is een school die midden in de veranderende wereld wil staan, als een veilige plek van waaruit de kinderen zich voorbereiden op de wereld van nu en de toekomst. Het werken en leren op De Rank is gecentreerd rond drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Hieronder verstaan we:

• Relatie:
leerlingen weten zich gezien en geaccepteerd, horen
erbij, voelen zich veilig en met elkaar verbonden.
• Competentie:
leerlingen leren, ontwikkelen zich en ze “groeien”
(kennis, vaardigheden en attitude).
• Autonomie:
leerlingen weten dat ze (een deel) van hun leergedrag
zelf kunnen en mogen sturen. Ook zijn leerlingen
verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, werk en
materiaal.

Deze drie basisbehoeften samen bepalen de richting van waaruit we werken met leerlingen en werken binnen het team. Op De Rank staat het leren en ontwikkelen van kinderen centraal, het is onze core business. Bij het leren en ontwikkelen vinden we het belangrijk om de behoefte van het kind te zien en te kijken naar de zone van naaste ontwikkeling, de volgende stap in hun ontwikkeling. We willen leerlingen aan het einde van hun basisschoolperiode een stevig fundament meegegeven hebben voor de rest van hun leven. De Rank is een gemeenschap waarin een ieder op zijn plek is en binnen zijn verantwoordelijkheid zijn plek mag en moet innemen. De inzet van iedereen in de gemeenschap is van belang en waarderen we. Op De Rank heeft het leren in de gemeenschap een plek. We leren met elkaar: met kinderen, ouders, studenten, leerkrachten en directie. We ervaren dat dit samen leren krachtig is.