Terug
PCBS De Ark, Vianen

PCBS De Ark, Vianen

De Ark is een protestants-christelijke school. Dit houdt in dat we bijbelverhalen vertellen, bidden en zingen. Hierbij zoeken we naar de verbinding tussen de verhalen en gebeurtenissen die dicht bij het leven van de kinderen staan. Daarnaast vieren we de christelijke feesten met elkaar. Op De Ark gaan we respectvol om met andere godsdiensten en manieren van geloven en we leren onze leerlingen een eigen mening te vormen.

Het motto van De Ark is:

“Samen vooruit!”

Kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten gaan als educatieve partners samen op weg naar een goede toekomst voor elk kind.