Terug
OBS Tijl Uilenspiegel (De Gaard), Vianen

OBS Tijl Uilenspiegel (De Gaard), Vianen

Onze missie luidt: “Rekening houdend met ieders mogelijkheden willen wij niet apart, maar samen op
weg naar zelfstandigheid.”

Obs Tijl Uilenspiegel is een kleine school met een multicultureel karakter. Er zitten leerlingen op, die
vanuit allerlei culturen samenkomen. Op deze school staan wij open voor de verschillen tussen elkaar
en waarderen we wat we van elkaar kunnen leren. Respect en begrip tonen vinden wij heel belangrijk.

Op onze school wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de groepen in
principe op basis van leeftijd worden samengesteld en de leerlingen aan het eind van het schooljaar een bepaalde hoeveelheid leerstof verwerkt hebben. We werken vaak met combinatieklassen, daardoor wordt de leerling al vroeg een zekere zelfstandigheid bijgebracht. Leerlingen leren al vroeg samen te werken. Daarvoor gebruiken we coöperatieve werkvormen. De methoden dagen leerlingen uit om zich op eigen niveau te ontwikkelen, binnen de doelen die voor het leerjaar zijn gesteld. Het werken op ipads biedt daarvoor veel mogelijkheden. Andere methoden stimuleren kinderen hun leer- en onderzoeksvragen te stellen en daarmee in groepjes aan de slag te gaan.