Terug
OBS Meester Vos (De Gaard), Hagestein

OBS Meester Vos (De Gaard), Hagestein

Onze missie en visie vatten we samen in de volgende slogan

‘Samen op weg, verantwoordelijk en zelfstandig met respect voor elkaar’.

Dit uitgangspunt komt terug in onze onderwijskundige aanpak, waarbij we zowel samenwerken als
zelfstandig werken aanleren en bevorderen. Het is ook terug te vinden in het pedagogisch klimaat,
waar we de nadruk leggen op samen werken, samen spelen en rekening houden met elkaar. Aan het
begrip verantwoordelijkheid geven we op verschillende manieren inhoud.

• Leerkrachten en kinderen gaan met zorg en respect met elkaar om, ongeacht de onderlinge
verschillen.
• We maken de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Wat ga je in de komende periode
leren, welke hulp heb je daarvoor nodig en wanneer is het af?
• Vanaf groep 1 krijgen de kinderen taken in de verzorging van hun lokaal en omgeving. We vinden
het namelijk heel belangrijk dat de kinderen oog krijgen voor hun omgeving en leren meedenken
over eigen verantwoordelijkheid daarin.
• We stimuleren en leren de kinderen met elkaar samen te werken.