Terug
OBS De Vlindertuin, Ameide

OBS De Vlindertuin, Ameide

Veelzijdig onderwijs bieden, waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking ertoe
leiden dat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht komt onder het
motto: “ontpoppen op eigen wijze”.

Wij profileren onze school als: een openbare school met een veilig, vriendelijk klimaat met structuur en uitdaging.

Wij vinden het onze opdracht om kinderen kennis, vaardigheden en gedragingen aan te leren, die zij
later in het vervolgonderwijs en de maatschappij kunnen gebruiken om een waardevol wereldburger te worden en te zijn.

Maar daarnaast zijn we ook: een school met aandacht voor de zorg voor ieder kind; een school met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen zijn bij ons eigenaar van het eigen
leerproces. Dat motiveert en draagt bij aan een positief zelfbeeld.