Terug
OBS De Sterrenkijker, Kedichem

OBS De Sterrenkijker, Kedichem

OBS de Sterrenkijker vindt het belangrijk dat ieder kind plezier in leren heeft. We zien onze leerlingen graag huppelend naar school komen en weer fluitend naar huis gaan. OBS De Sterrenkijker geeft goed onderwijs en realiseert kansen voor ieder kind. Onze kinderen zijn de toekomst! 

Wij willen de leerlingen gedrag, kennis en vaardigheden meegeven waarmee zij voorbereid zijn op hun toekomst. Daarbij vinden we samenwerking met ouders en verzorgers heel belangrijk en maken daarbij gebruik van actief ouderschap. Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven ernaar om laagdrempelig te zijn in ons contact met ouders en verzorgers. 

We willen de leerlingen leren omgaan met de kansen en problemen van nu en na te denken over de toekomst. Op deze wijze dragen wij bij aan het opvoeden van onze leerlingen tot volwaardige, zelfstandige, kritische, positief denkende en respectvolle burgers.

Onze school is een plek waar…

          – iedereen welkom is
          – iedereen zichzelf mag zijn
          – wij respectvol met elkaar omgaan
          – iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen
          – ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt
          – we positief denken stimuleren 

Kortom, OBS de Sterrenkijker is een school waar alle leerlingen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen!