Terug
Noachschool, Schoonrewoerd

Noachschool, Schoonrewoerd

De naam Noachschool doet direct denken aan het verhaal van Noach en de Ark uit de Bijbel en is zodanig een metafoor voor de zorg en betrokkenheid van de Schepper tot de leerlingen van de Noachschool. Missie; Zorg voor iedereen!

Op de Noachschool willen we de kinderen opvoeden aan de hand van de Bijbel. Dit uit zich in de manier waarop er met de kinderen om wordt gegaan en met de invulling van het lesprogramma. Ieder kind heeft van de Heere God verschillende gaven en talenten gekregen en wil die gebruiken en verder ontplooien. We willen de leerlingen begeleiden naar het volwassen worden. Iedere leerling wordt benaderd op zijn of haar niveau en mag werken naar eigen vermogen. Het omgaan met verschillen en respect voor elkaar en anderen zijn voor ons belangrijke waarden.

Wij willen de kinderen op onze school een veilige en vertrouwde omgeving bieden waarin de groepsleerkrachten en leerlingen elkaar helpen en van elkaar kunnen leren.