Terug
KBS Floris Radewijnsz, Leerdam

KBS Floris Radewijnsz, Leerdam

Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen in hun basisschoolperiode voorbereid worden om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de huidige samenleving.

Met ons onderwijs willen wij het maximale uit de kinderen halen, passen binnen de mogelijkheden van ieder kind. Plezier, samenwerken, veiligheid en vertrouwen vinden we erg belangrijk. Ieder kind doet ertoe. De Floris: een goede basis voor ieder kind!

Wij staan voor:

  • Veiligheid en vertrouwen op school
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Een school waar normen en waarden, regels en afspraken belangrijk zijn
  • Goed partnerschap met ouders
  • Het ontwikkelen van talenten
  • Werken met passie en plezier

Kijkend naar de maatschappij valt op dat die sterk in beweging is op allerlei gebieden. De kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Bij de keuze van nieuwe methodes houden wij duidelijk rekening met dit aspect.

Daarnaast komen er in de lessen sociaal-emotionele vorming en catechese andere culturen en geloofsovertuigingen aan bod. Uiteraard biedt ook de actualiteit in binnen- en buitenland een bron van activiteiten op dit gebied. Vanuit een eigen inbreng en verantwoordelijkheid willen we met de kinderen en hun ouders in gesprek blijven over normen en waarden. Zo trachten wij onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het optimaal functioneren in de maatschappij.