Terug
Het Avontuur, Hoef en Haag

Het Avontuur, Hoef en Haag

Het Avontuur is een eigentijds christelijke basisschool. Wij staan open voor alle kinderen van wie de ouders de voorkeur geven aan protestants-christelijk onderwijs, maar ook voor diegenen die om andere redenen voor Het Avontuur kiezen. Verschillen mogen er zijn op onze school.

Het Avontuur is een fijne en veilige plek waar kinderen leren in interactie met de omgeving en de mensen die ze ontmoeten. Wij willen de kinderen iets meegeven en niets opleggen vanuit onze identiteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten waarom bepaalde gebruiken, feesten en uitspraken gedaan worden. Onze waarden en normen zijn ontleend aan de Bijbel, aan culturele- en maatschappelijke ontwikkelingen en de wetgeving. Respect, eerlijkheid, vertrouwen, behulpzaamheid, vergeving en samenwerken krijgen voortdurend aandacht.

We laten de kinderen breed kennismaken met andere culturen en tradities om hen te vormen tot wereldburger. De kinderen leren over de wereldgodsdiensten. We vertellen de kinderen verhalen, we zingen en vieren de christelijke feestdagen waar de bijbelverhalen centraal staan. We vinden het belangrijk dat alle kinderen deelnemen aan de vieringen die plaatsvinden.