Terug
Egbertusschool, Vianen

Egbertusschool, Vianen

‘Samen leven en leren in een veilige omgeving’ is als onze missie de leidraad voor ons handelen.
De missie van onze school komt tot uitdrukking in ons logo. De groene kleur staat voor ‘veilig’, maar ook voor ‘groei’, voor ‘ontwikkeling’. De kinderen op het logo zijn naar elkaar gericht. Ze hebben elkaar nodig, werken samen en houden een klaverblad omhoog. Het klaverblad staat voor ‘geluk’, voor ‘welbevinden’. De vier bladen van het klavertje staan voor:


• Kind
• School
• Ouder
• Schoolomgeving


Het een kan niet zonder het ander. De school realiseert zich maar al te goed, dat wanneer het kinderen wil laten opgroeien tot harmonische mensen, die zich in de complexe maatschappij staande weten te houden, dat het moet trachten niet alleen voor het kind van betekenis te zijn op school, maar juist ook in het gezin en in de omgeving waarin het kind speelt. Een kind dat zich thuis of in zijn directe omgeving niet veilig voelt, kan nooit optimaal tot ontwikkeling komen, hoe hard de school zijn best ook doet!