Terug
CNS Herédium, Zijderveld

CNS Herédium, Zijderveld

Onze school is een Christelijke basisschool waar alle kinderen welkom zijn, waarvan de ouders onze uitgangspunten onderschrijven en/of respecteren.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Hierbij is open communicatie naar de ouders toe voor ons van essentieel belang.

We hanteren eigentijdse toekomstgerichte methodes waarbij we inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind.

Prioriteiten
In het nieuwe Schoolplan 2019-2023 heeft CNS Herédium 4 uitgangspunten waar we de komende jaren mee aan de slag gaan te weten:

1) Kinderen worden meer autonoom over hun eigen leerproces
2) Leerkrachten zoeken verbinding met elkaar
3) Beleid maken Wetenschap en Techniek
4) Beleid maken 21ste-eeuwse vaardigheden.