Terug
CBS De Kandelaar, Ameide

CBS De Kandelaar, Ameide

Basisschool De Kandelaar is een moderne, positieve, open christelijke school waar kinderen met plezier naar toe gaan. Vanuit onze identiteit en onze missie: ‘Een school waar je je thuis voelt’, wil De Kandelaar een school zijn waar het kind, de ouder en de medewerkers zich veilig voelen, iedereen zichzelf kan en mag zijn. Daarom is er veel aandacht voor het sociaal-emotioneel en pedagogisch klimaat.
Het onderwijs aan onze kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor school, ouders en het kind.
Ontwikkelingsgericht en eigentijds onderwijs, van strak klassikaal naar meer kindgericht onderwijs, zijn speerpunten. Maar ook samen spelen, kennis vergaren, leren, ontdekken en onderzoeken vormen de kern van ons onderwijs. Daarom zijn we ook IPC school.