Terug
CBS Het Kompas, Lexmond

CBS Het Kompas, Lexmond

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en het
beleid laten we ons leiden en inspireren door de Bijbel. We geven kwalitatief goed onderwijs, waarbij
elke leerling zich zo veel mogelijk op het eigen niveau kan ontwikkelen. We prikkelen leerlingen om te
leren door te ontdekken en onderzoeken. We stimuleren dat de kinderen op een goede manier met
elkaar omgaan en zich persoonlijk en creatief kunnen ontplooien.


• De school heeft meerdere dagen een rt’er voor kinderen die leren lastig vinden.
• De school heeft een halve dag een dolfijnleerkracht voor kinderen de bovengemiddeld kunnen
leren.
• De school heeft een intern begeleider die twee dagen per week alle aandacht geeft aan
gesprekken met ouders, het inzetten van hulp en spreken met externe organisaties en houdt wekelijks spreekuur.
• De school maakt gebruik van digitale schoolborden.
• Voor alle ouders is het leerlingvolgsysteem online in te zien middels een ouderportaal.
• De school heeft een duidelijke website, verstuurt nieuwsbrieven, maakt gebruik van het ouderportaal voor communicatie en social media.
• De school maakt gebruik van laptabs in de klas.
• De school besteedt veel aandacht aan de communicatie met ouders: koffiemorgens, spreekavonden, telefonisch contact en ouderportaal.
• De school werkt bij de kleuters met de methode Kleuterplein, een gestructureerde methode voor taal, motoriek, muziek, rekenen, creativiteit en sociaal emotionele ontwikkeling.