Terug
CBS De Voorhof, Vianen

CBS De Voorhof, Vianen

Op De Voorhof vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Bij ons mag een kind zichzelf zijn. Wij begeleiden kinderen in het ontdekken en verder ontwikkelen in hun eigen ontwikkeling. Het welbevinden van kinderen vormt voor ons de basis voor een optimale ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan het groepsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op De Voorhof leren we met en van elkaar. In de ochtenden besteden we aandacht aan rekenen, taal, lezen en schrijven. In de middag werken we veelal groepsdoorbrekend en is er ruimte voor IPC, ons onderwijsprogramma voor de zaakvakken en creatieve vakken.

De kinderen van De Voorhof
Op De Voorhof leren kinderen vanuit een veilige situatie verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Kinderen ontwikkelen zich tot bewuste initiatiefrijke wereldburgers, die onderdeel zijn van de maatschappij. De kinderen leren te denken in mogelijkheden en leren een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd, betrokken en zelfstandig. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Kinderen stellen doelen op (met leerkrachten en/of ouders) en zijn aanwezig bij de ouder-kind-leerkracht gesprekken. Kinderen leren samen te werken, kritisch te kijken en zetten hun creatief denk- en werkvermogen in. Het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden staat centraal.