Terug
Basisschool De Wegwijzer, Vianen

Basisschool De Wegwijzer, Vianen

Naast kennisontwikkeling vinden wij het van groot belang om kinderen de waarden en normen van een respectvolle samenleving aan te leren. Op De Wegwijzer vinden wij een goed pedagogisch klimaat een voorwaarde om met elkaar te spelen en te leren.

Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn met elkaar in gesprek over het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen.

Wij respecteren de verschillen tussen kinderen en sluiten in ons onderwijs hierbij aan.
Wij zien dat leerlingen gemotiveerd worden wanneer zij invloed hebben op hun eigen leerproces.
Wij vinden het belangrijk dat we kinderen leren samen te werken en verantwoordelijkheid te geven en te nemen.

Op de Wegwijzer krijgen kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontplooien tijdens de lessen en projecten.

De leerkrachten vinden het belangrijk dat talenten, kennis en 21e eeuwse vaardigheden van kinderen ontdekt worden, zodat ieder kind vertrouwen in het eigen kunnen kan ontwikkelen en zijn eigen talenten kan inzetten om straks in de maatschappij te functioneren.

De Wegwijzer is een lerende organisatie. We blijven ons onderwijs voortdurend ontwikkelen en leren van en met elkaar.