Den Hâneker

Wij zijn Den Hâneker. Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Ons gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden en op een duurzame wijze inhoud geven aan de instandhouding van natuur en landschap. Momenteel bestaan wij uit 5 werkgroepen waaronder Educatie. Voor het basisonderwijs en de 1e klas van het VO verzorgen en ontwikkelen zij lespakketten en organiseren excursies en snuffelstages op de boerderij. Voor meer informatie www.denhaneker.nl of www.bezoekgerrit.nl

Informatie