Bibliotheek Lek & IJssel locatie Leerdam

De Bibliotheek Lek & IJssel is actief in de gemeenten Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden.

Wij bieden inwoners vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur, zodat zij bewust, kritisch en actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Onze speerpunten zijn de ontwikkeling van de taalvaardigheid en de digitale vaardigheid van alle burgers in ons werkgebied, van 0 tot 100 jaar. En het bevorderen van de leesvaardigheid bij kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar.Informatie