Terug
Zing met Musica Pro Deo het Passie-Pasen oratorium “Tot Leven geroepen”

Zing met Musica Pro Deo het Passie-Pasen oratorium “Tot Leven geroepen”

 

Wij hopen dat we vanaf woensdag D.V. 12 januari 2022 weer mogen zingen. Zing je mee?

We repeteren voor de uitvoering van het Passie-Pasen oratorium “Tot Leven geroepen” gecomponeerd door André van Vliet. Deze is in 2017 in première gegaan door het koor Vox Jubilans o.l.v. André, dus een vrij nieuw oratorium. André van Vliet is voor ons geen onbekende, hij begeleidde ons 8 februari 2020 tijdens ons lustrumconcert de door hem gecomponeerde prachtige muziekstuk DAVID.

De tekstschrijver Henriëtte Maaijen van het Passie- en Paas Oratorium ‘Tot Leven Geroepen’ is zich gaan verdiepen en werd getroffen door een aantal gedeelten uit het Johannes Evangelie. Ze schreef: “De dood en de opwekking van Lazarus zorgen voor een wending in het Evangelie. Vanaf dat moment lijkt alles in het teken van Jezus’ eigen dood te staan en is Hij bezig de discipelen voor te bereiden. Ondanks dat de Heere Jezus in hoofdstuk 14 zegt dat Hij niet lang meer met zijn discipelen kan spreken (je hoort hierin de ondertoon van iemand die stervende is en beseft dat Hij niet lang meer te leven heeft…), staat er in de hoofdstukken 15, 16 en 17 nog ontzettend veel geschreven van wat Hij in die laatste dagen, vlak voor zijn gevangenneming, gesproken heeft en wat heel veelzeggend is voor ons!” Deze woorden van de Heere Jezus zijn de aanzet geweest tot het schrijven van dit Oratorium.

U kunt/je kunt ook een paar keer proef meezingen, geheel vrijblijvend. U/je kunt dan samen met ons in 3 maanden dit mooie muziekstuk instuderen. Zo maakt u/maak je de voorbereiding/instuderen tot de uitvoering volledig mee.

Het concert is D.V. zaterdag 2 april in 2022 in Meerkerk. Samen zingen tot Gods eer!

Uiteraard houden we de corona regels in acht, daarom is opgave om als projectlid mee te zingen verplicht.    

  • Doorlopend
  • Een redelijke financiële vergoeding
  • Aanmelden is verplicht ivm corona regels. Na aanmelding ontvangt u bericht waar de repetities in Meerkerk plaatsvinden.
  • musicaprodeo@outlook.com
  • http://www.musicaprodeo.nl