Terug
Lezing “De verbluffende waterwijsheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie”

Lezing “De verbluffende waterwijsheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie”

Deze lezing wordt verzorgd door de heer Ferdinand van Hemmen.

Als je het over de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebt, denken mensen eerst aan de stoere forten zoals die van Vuren, Asperen en Everdingen. Maar in feite speelden die een ondergeschikte rol. Water was de kurk waar de hele landsverdediging op dreef. De manier waarop dat gebeurde, maakte dat de hoofdlinie van ons land wereldwijd werd gerespecteerd en gevreesd. Maar hoe werkte dat watersysteem van ’s lands hoofdlinie? En waar haalde men de wijsheid vandaan? Zit daar een ontwikkeling in? En kunnen we hier vandaag de dag van leren?

Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen heeft zich in dit alles verdiept tijdens een studie naar het watererfgoed in het Gelderse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierbij is een schat aan documenten bekeken in het Nationaal Archief. Daarnaast zijn in het veld nog tal van dammen, sluizen en andere polderelementen aangetroffen die de waterlinie lieten werken.

Op woensdag 13 september neemt Van Hemmen ons mee in zijn bevindingen. Tijdens zijn lezing ontdekken we dat de waterlinie slim voortbouwde op al bestaande voorzieningen om het water te beheersen. Ze waren het resultaat van steeds weer aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Eeuwenlang was dat al gebeurd. Crisissen, dilemma’s en overlevingsdrang schiepen telkens de voorwaarden voor oplossingen. Na de geboorte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815) was het niet anders! Opeens dreigde een machtige vijand uit het oosten eerder in de waterlinie te staan dan het water! Sterker dan ooit werd nu beseft dat de rivieren optimaal moesten kunnen functioneren als kranen van de waterlinie. Halsoverkop werd een serie peperdure maatregelen getroffen om het water sneller in de waterlinie te krijgen. Dit gebeurde in een bange tijd, waarin het lot van ons land aan een zijden draadje hing. Al met al gaat achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie een verbluffende waterwijsheid schuil die keer op keer bleek te gedijen in crisissituaties…         

Locatie: De Hoeksteen (GKV Leerdam), Koningin Emmalaan 41, 4141 EA Leerdam.
Aanvang 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.

U komt toch ook?!
Toegang is gratis.
Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan via e-mail naar Annette Blom, ablom@blomleerdam.nl

0