Terug
Lezing “De Mauritslinie, rots in de Spaanse branding”

Lezing “De Mauritslinie, rots in de Spaanse branding”

Lezing over de briljante verdediging langs de grote rivieren in de strijd tegen Spanje en hoe deze geschiedenis onze tijd kan bezielen.   

Dit jaar wordt op veel plaatsen stilgestaan bij de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), de eindeloze, bloedige strijd die leidde tot de geboorte van Nederland. Herdacht wordt dat de Opstand tegen Spanje in 1572 pas goed ontbrandde. De Spaanse legers zaaiden dood en verderf in Holland. Maar de geuzen kregen meer en meer de overhand. Gaandeweg verplaatste de focus van de strijd zich naar de grote rivieren, gelukkig maar voor de bewoners van Leerdam. Een belangrijke rol speelden hierbij prins Willem van Oranje en later vooral zijn zoon Maurits.

Maurits was sinds 1589 kapitein-generaal van het Staatse leger en ontpopte zich als een militair genie. De prins bestudeerde de militaire technieken van de Romeinen. Hij ontdekte hoe slim ze bij de aanval en de verdediging gebruik hadden gemaakt van de rivierstromen, het water. Geïnspireerd door de Romeinse aanpak, organiseerde Maurits een geduchte verdediging met forten en wachttorens langs de IJssel, de Neder-Rijn en de Waal/Merwede. Sleutelpunt in deze Mauritslinie was Schenkenschans. Dit reusachtige fort bewaakte de splitsing van de Neder-Rijn en Waal die destijds nog dicht bij Lobith lag. Schenkenschans beheerste de toegang tot de strategisch belangrijke Betuwe en daarmee tot het machtscentrum van de Republiek: Holland. De Mauritslinie kon nog worden versterkt met een zone van inundaties, tot bij Zwolle, Kleef en Den Bosch. Het water was een machtige bondgenoot geworden in de landsverdediging.

Ferdinand van Hemmen zoomt bij deze lezing over het ontstaan en functioneren van de Mauritslinie in op  de meest bijzondere onderdelen hiervan: de wachttorens/-huizen die langs de grote rivieren waakten tegen Spaanse invallen. Duidelijk wordt hoe doordacht de torens waren opgesteld en gebouwd, door wie ze werden bewaakt en hoe ze waarschuwden als de vijand aan de overkant van de rivier opdook. Ferdinand kijkt niet alleen naar het verleden maar ook naar de toekomst. Hij legt uit hoe de torens eigentijds kunnen terugkeren, als plekken van bezinning op de strijd voor de Nederlandse zelfstandigheid en zijn trotse verworvenheden: vrijheid, tolerantie, betrokkenheid en solidariteit.

 Locatie: Partycentrum Het Dak, 4142 EG Leerdam. 
Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.

U komt toch ook?!
Toegang is gratis.
Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan via e-mail naar ablom@blomleerdam.nl.

En heeft u last van Corona gerelateerde klachten? Blijft u dan thuis.