Les 1: Voorbereidingsles in de klas met film: “Sara Hals nodigt jou uit” op het digitale schoolbord. Les 2: Bezoek…

Les 1: Voorbereidingsles in de klas a.d.h.v. vertelboek met platen.  Les 2: Bezoek aan het Hofje met rondleiding + workshop…

Les 1: Het verhaal van Karel wordt op school verteld d.m.v. een vertelmap met illustraties.  Les 2: De kleuters komen naar het…

Verschillende activiteiten In de schoolvakanties is het voor BSO’s mogelijk om mij in te huren. Samen met de kinderen ga…