Vrije Lekpoort

Vrije Lekpoort

Stichting Vrije Lekpoort is een enthousiaste groep vrijwilligers die werkt aan het bedenken, initiëren en uiteindelijk realiseren van sociaal – maatschappelijke initiatieven die erop gericht zijn de sociale binding in de stad Vianen en de gemeente Vijfheerenlanden te bevorderen.”

Missie

Stichting ‘De Vrije Lekpoort’ zet zich in voor het behoud en profilering van de Viaanse Lekpoort als een historische en culturele pleisterplaats. De stichting functioneert op non profit basis en zorgt ervoor dat privé-personen en organisaties tijdelijk gebruik kunnen maken van de Lekpoort voor doeleinden die de gemeenschap van Vijfheerenlanden ten goede komen. Zo geeft de stichting vorm aan haar vrijstadgedachte, waarin de Lekpoort als inspirerende ontmoetingsplaats en als broeinest centraal staat. De stichting staat daarmee aan de basis van en biedt een thuis aan evenementen op het gebied van kunst, cultuur, historie, welzijn en educatie.

 

Informatie

Buitenstad 1
4132AA
0613983203
info@vrijelekpoort.nl

www.vrijelekpoort.nl